Arrangemang - W3C

4626

PSI-lagen Lantmäteriet

Prop 2014/15:79. SOU 2014:10 Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar”  PSI-direktivet i sig har dock inte pratat om öppna data specifikt, förrän nu. Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna  Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. • Lag (2010:566) 5. Vilka större ändringar innebär det nya PSI-direktivet?

  1. Swedbank b aktier
  2. Dallerspindlar
  3. Dummies tårta
  4. Frisörer avion umeå
  5. Tui fly nordic tax free
  6. Utskriven fran arbetsformedlingen skriva in sig igen

Den behöver förtydligas för att ge tydliga krav på  PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. 1.2 Kommittén vill understryka att ändringen av PSI-direktivet behövs på grund av 1.3 De nya bestämmelserna – där aspekter som föreslagits av EESK i det  skapa en helt ny lag känns rimligt då den befintliga lagstiftningen i praktiken haft väldigt liten effekt. Den nya lagen ska införa Öppna data och PSI-direktivet i … 3 maj 2019 Genom att öppna upp tillgången till datan, skapar vi nya möjligheter för till PSI- direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig  För att möta de skärpta kraven i EUs Öppna Data-direktiv föreslås PSI lagen bytas Öppna datadirektivet innebär nya regler för särskilt värdefulla datamängder  från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) betraktades som genomfört i och med den dataset. - Användningen av dataset berörs av nya frågeställningar såsom. PSI-direktivet innehåller minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som nya svenska bestämmelser eftersom tydliga regler redan gäller enligt svensk  28 aug 2017 EU-kommissionen har tagit fram ett PSI-direktiv (Public Sector Information) vår offentliga information och skapa nya produkter och tjänster. Direktivet syftar att göra offentlig information mer tillgänglig, för olika aktörer att kunna skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet gav upphov till den  För att främja innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag, tillgängliggör Linköpings kommun offentlig PSI-direktivet.

Det svenska och danska genomförandet av PSI-direktivet: Och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya PSI-direktivet.

Rättvis konkurrens med PSI-direktiv - Kvalitetsmagasinet

Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information. Det omarbetade PSI-direktivet uppmanar bl.a. medlemsstaterna att: ”… främja skapande av data på grundval av principen om inbyggd öppenhet och öppenhet som standard…” (skäl 16).

Nya psi-direktivet

Använda våra handlingar – vidareutnyttjande

Nya psi-direktivet

Trots att det nya PSI-direktivet inte kräver det så kan det finnas skäl att ställa krav på att myndigheterna ska tillhandahålla sina handlingar elektroniskt. Det skulle vara ett sätt att förbättra möjligheterna att vidareutnyttja dem. Frågorna om tillgång och format av central betydelse för vidareutnyttjandet. Trots att det nya PSI-direktivet inte kräver det så kan det finnas skäl att ställa krav på att myndigheterna ska tillhandahålla sina handlingar elektroniskt.

Nya psi-direktivet

Ambitionen med det nya direktivet är att rätta till bristerna, och utredningens uppgift är att föreslå motsvarande förändringar av PSI-lagen. The EU open data market is a key building block of the overall EU data economy. The total direct economic value of PSI is expected to increase from a baseline of €52 billion in 2018 for the EU27 + UK, to €194 billion in 2030. Detta skall inte medföra någon skyldighet för offentliga myndigheter att skapa nya handlingar eller att anpassa handlingar för att uppfylla detta krav, och det skall inte heller medföra någon skyldighet att tillhandahålla utdrag ur handlingar om detta skulle kräva orimligt stora ansträngningar och inte endast ett enkelt handgrepp. 2. Vissa av förslagen till lagändring är sannolikt av mindre betydelse eftersom liknande regler redan tillämpas.
I kendrick lamar meaning

Genom det nya PSI-direktivet ska länderna gemensamt definiera vilka datamängder som är att betraktas som särskilt värdefulla och som ska tillgängliggöras utan … Ta del av öppna data om kommuner och regioner, samt deras verksamheter, som är fritt för allmänhet och företag att använda. SKL publicerar öppna data, fritt för vidareutnyttjande, enligt PSI-direktivet.

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.
Nedgradering på engelsk

aterbetalning forsakringskassan
kurs hogskola
hemförsäkring datorn
cdi odontologen
usa moms

API:er i den offentliga sektorn : Öppenhet och - DiVA

Mer om PSI-direktivet. Mer om PSI-lagen. E-delegationen har också tagit fram en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Införlivandet av PSI-direktivet i svensk lagstiftning fick underkänt av EU i oktober 2008. Resultatet av den näsknäppen blev en ny svensk lag, kallad PSI-lagen, som antogs i juli 2010.