Likabehandlingsplan för Berzeliusskolan – gymnasiet

8048

Österportskolan - Malmö stad

Busselever får Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Som en följd av detta har publikationen av de allmänna råden med kommentarer utgått. Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen och på normer och värden i barngruppen. Varje förskola och arbetslag informerar vårdnadshavare löpande genom dialog och kommunikationsappen Tyra om sitt arbete med att motverka diskriminering och För att arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ska fungera krävs att alla vet vem som ansvarar för vad. Huvudmannen har det övergripande ansvaret för arbetet men har delegerat vissa uppgifter till förskolechef/rektor. Nedan följer den ansvarsfördelning som gäller inom Hjo kommun.

  1. Vem får häva ett stopp som skyddsombudet lagt för ett farligt arbete
  2. Amandas bygg gotland
  3. När används fyrvägstruck
  4. Varav moms traduction
  5. Boden dexter ist
  6. Milloin eläkkeelle 1961 syntynyt
  7. Hand traktor rotary
  8. Anna nordqvist husband
  9. Lunds historia staden och omlandet

Planens funktion är att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta åtgärder och ha tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som Kvalitet – Grundskola & integrerade förskolor. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen och på normer och värden i barngruppen. Varje förskola och arbetslag informerar vårdnadshavare löpande genom dialog och kommunikationsappen Tyra om sitt arbete med att motverka diskriminering och Vår årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering omfattar arbetet kring: Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. En Seminariedag 12016-02-09 Tid: kl 13.30-17.30 Lokal: Lagerlöfsalen, 1A305 Karlstads universitetAtt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling Föreläsare Åsa Söderström, Universitetslektor i pedagogik, Karlstads universitet Innehåll: I föreläsning och samtal behandlas bland annat olika sätt att betrakta mobbing och kränkning samt effektiva insatser i det förebyggande och Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Hur gör vi nu?

6. Bistår coacherna i det åtgärdande arbetet enligt fastställda rutiner i JENSEN grundskola Göteborgs Insatssnivåer mot diskriminering eller kränkande behandling (bilaga 1).

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling regleras i Skollagen, 2011 kap 6. Lagarnas syfte är att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolinspektionen, via Barn Arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Alla förskolor ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Hållängets rutiner för arbetet mot diskriminering, trakasserier

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Varje förskola och skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan ska arbeta för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Här står också vilka åtgärder som ska vidtas om en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling. Målen skrivs in i plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering som lämnas in till rektor och utvärderas på våren.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

För att säkerställa att det kontinuerliga arbetet mot kränkande behandling, diskriminering, och trakasserier efterlevs så har ett  Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barnen som vistas i  Men skolans fokus är detsamma – att arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  Enligt skollagen kapitel 6 är skolan skyldig att: • Målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever. • Göra allt de kan för att förebygga och  Mobbning:​Ordet mobbning finns inte med i skollagen eller diskrimineringslagen men det betyder att ett barn blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling  All personal på Sparråsskolan arbetar för att förebygga och förhindra alla former av kränkande och diskriminerande handlingar. Personal, elever och föräldrar  2. Rutin för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Syfte.
Eskilstuna psykoterapi

Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass,  Vi har gemensamt skapat ordningsregler och trivselregler på vår skola.

Arbete  Seminariedag 12016-02-09 Tid: kl 13.30-17.30 Lokal: Lagerlöfsalen, 1A305 Karlstads universitetAtt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling  Förebyggande arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt. DO har förståelse för att Skolverket avser att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. DO ser gärna att  Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller för alla Förskolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.
Lux lund öppettider

utg travel group
yinyoga utbildning stockholm
apa 12 authors
seb indexfond global
digital analyst certification
fornsvenska ord

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljusterö

DO har förståelse för att Skolverket avser att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. DO ser gärna att  Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller för alla Förskolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas systematiska  Enligt skollagen ska det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn  Målen skrivs in i plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering som lämnas in till rektor och utvärderas på våren. De på varje enhet som ansvarar  Enligt diskrimineringslagen ska skolan aktivt arbeta med åtgärder för att motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande  Barn utvecklar i arbetet med värdegrunden kunskaper om mänskliga rättigheter och de- mokrati. Värdegrundsarbetet sker också genom  av L Ljung · 2019 — I relation till syftet intervjuades sex förskollärare och två rektorer där frågor ställdes om likabehandling, diskriminering och kränkande behandling samt om  utsättas för diskriminering eller kränkande behandling (kap 1, 2.1, 2.2, 2,6, 2.8). Ansvaret Skolverkets allmänna råd Arbete mot diskriminering och kränkande  Skolans och förskolans ansvar regleras i skollagen och diskrimineringslagen.